EU Project

EU Project

„Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast” to projekt, w którym uczestniczyło nasze miasto wspólnie z dziewięcioma podmiotami tj. Europejskim Stowarzyszeniem dla Lokalnej Demokracji ALDA w Vicenzy, Gminą Novo mesto /Słowenia/, Centrum Rozwoju i Zarządzania Novo mesto /Słowenia/, Herceg Novi /Czarnogóra/, Buehl /Niemcy/, Vilafranca del Penedes /Hiszpania/, Trnawą /Słowacja/, Langenhagen /Niemcy/, Bihac /Bośnia i Hercegowina/.
Projekt, finansowany ze środków pozyskanych z programu „Europa dla Obywateli”, był prowadzony przez Gminę Novo Mesto (Słowenia), a jego głównym celem było stworzenie silnej sieci miast partnerskich, aby wzajemnie promować turystykę kulturową i podnosić wśród mieszkańców świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego. Projekt rozpoczęty w listopadzie 2018 roku, miał zakończyć się w 2020 roku, jednak pandemia koronawirusa nieco wydłużyła jego realizację. Dziś jednak przyszedł czas na podsumowanie.
Założeniem projektu było wskazanie na bogate i różnorodne dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej, które jest jedną z kluczowych atrakcji dla turystów odwiedzających dany obszar, a jednocześnie stanowi ważny czynniki ekonomiczny. Wysiłki na rzecz zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulturowego mogą pomóc w generowaniu dochodów z turystyki, w szczególności w regionach oddalonych od typowych centrów gospodarczych, które opierają się na usługach związanych z turystyką. Zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego ma zasadnicze znaczenie dla miast i miejsc turystycznych i powoduje, że Europa Środkowa pozostaje miejscem wartym odwiedzenia i przyjaznym do życia.
Działania w projekcie związane były z wymianą dobrych praktyk, doświadczeń i wiedzy eksperckiej zaangażowanych partnerów. W konsekwencji projekt zbudował sieć miast promujących dziedzictwo kulturowe, stworzył możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności i zaangażowania społecznego. Dzięki sześciu spotkaniom, odbywającym się w różnych miejscach, partnerzy mieli możliwość zaprezentowania swoich miast i ich dziedzictwa kulturowego, a także interakcji z lokalnymi podmiotami działającymi w obszarze szeroko rozumianej turystyki kulturowej.

We Włoszech odbyła się interaktywna wycieczka z przewodnikiem dla dzieci, aby podkreślić znaczenie edukacji młodego pokolenia w kontekście prezentacji dziedzictwa kulturowego. W Herceg Novi międzynarodowa konferencja pn. „Strategiczny rozwój turystyki w oparciu o dziedzictwo kulturowe” poświęcona była prezentacji przykładów dobrych praktyk i doceniania dziedzictwa kulturowego w miastach europejskich. W Novym meście zorganizowany został hackathon turystyczny, podczas którego zaprezentowano inspirujące przykłady dobrych praktyk muzealnych oraz Festiwal Życia i Kuchni Epoki Żelaza. Ciekawy program miał jarmark z pokazem dawnych rzemiosł i wyrobów, strzelaniem z kuszy, występami scenicznymi z muzyką dawną, oraz festiwalem kulinarnym, który odbył się w jednym z najstarszych miast na Słowacji Trnavie. W Vilafranca nastąpiła wymian pomysłów na temat metod tworzenia i wzmacniania kultury w społeczeństwie i zwiększania wagi kultury w promowaniu jakości turystyki kulturowej. Tam uczestnikom projektu zaprezentowana została również kultura „castellerów” poprzez szeroki wachlarz działań związanych z ich światem. Pokazali, jak promują i rozwijają głównie wartości edukacyjne i sportowe, szanując dziedzictwo kulturowe. W Bihac odbyło się szóste i ostatnie spotkanie w ramach projektu, które przyczyniło się do zaangażowania obywateli i świadomości dziedzictwa kulturowego w kilku europejskich miastach partnerskich poprzez edukację i uczenie się przez całe życie. Konferencja zamykająca wzbogacona była o część informacyjną dotyczącą różnorodnej i niepowtarzalnej historii kultur i religii obszaru oraz wykorzystania walorów rzeki Una przy tworzeniu produktu turystycznego.

W pięciu międzynarodowych spotkaniach, w całym okresie trwania projektu, uczestniczyło 15 przedstawicieli z Miasta Torunia, reprezentujących szeroko rozumiany sektor związany z turystyką oraz promocją dziedzictwa kulturowego. Dzięki projektowi doszło do wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie rozwoju turystyki w oparciu o historyczne dziedzictwo, poznania kultury miejsc oraz społeczności lokalnych.
Projekt dotarł do ponad 460 bezpośrednich uczestników wydarzeń i ponad 40 000 uczestników pośrednich za pośrednictwem strony internetowej projektu, stron partnerów, konferencji prasowych, wiadomości i artykułów.

 

 

 

Download: 
Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miastFile PDF, Added: 18.10.2021, 12.23 MBDownload