Alina Gorywoda LOGOS

Alina Gorywoda LOGOS

Alina Gorywoda LOGOS
Rynek Staromiejski
87-100 Toruń
Tel.: + 48 724081461
A.Gorywoda [at] gmail.com
Description: 

Torunianka oprowadza po swoim mieście, w średniowieczu członku Hanzy, a od 1997 z kompleksem  gotyckich zabytków wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  Moją ofertę - w języku polskim i angielskim - kieruję do klientów indywidualnych i grup w dowolnym wieku.

I come from Toruń but for over a dozen years  I lived in Yorkshire, UK. I guide around my medieval town, once a noble member of the Hanseatic League and since 1997 on The World Heritage Collection. My service in Polish and in English is addressed to individuals and groups of any age.

Map: