Stare Miasto w Chełmnie

Stare Miasto w Chełmnie

Stare Miasto w Chełmnie
Stare Miasto w Chełmnie
Rynek
86-200 Chełmno
tel.: 56 686 21 04
Opis: 

Chełmno to niewielkie, liczące ok. 20 tys. mieszkańców miasto w środkowej części województwa kujawsko-pomorskiego. Położone jest malowniczo na kilku wzgórzach w odległości nieco ponad 40 km na północ od Torunia. Miasto początkowo znajdowało się na terenie państwa krzyżackiego - planowano nawet umieścić tu jego stolicę. Prawa miejskie Chełmno uzyskało w 1233 r. na mocy przywileju chełmińskiego, który stał się wzorem wykorzystywanym przy lokowaniu wielu kolejnych miast na Pomorzu, Prusach, Mazowszu oraz Warmii.Największą atrakcją dzisiejszego Chełmna jest zabytkowa Starówka z niezmienionym od stuleci szachownicowym układem ulic.

Otaczają ją mury obronne o długości ponad 2 km. Z wielu bram prowadzących niegdyś do miasta zachowały się dwie: Merseburska i bardzo okazała Grudziądzka, z dobudowaną do niej w XVII wieku kaplicą tzw. Kaplicą Na Bramce.Pośrodku imponującego swymi rozmiarami rynku (111 m x 156 m) wznosi się przepiękny renesansowy ratusz. Na jego tylnej ścianie umieszczono żelazny pręt chełmiński, który przed wiekami stanowił często stosowaną miarę długości. Wewnątrz ratusza mieści się muzeum, w którym największe wrażenie robi Sala Sądowa zdobiona malowidłami o tematyce biblijnej.Wśród pięciu zachowanych gotyckich kościołów wyróżnia się bogato wyposażona fara z XIII w. pw. Najświętszej Marii Panny. Przechowywane są w niej relikwie patrona zakochanych - św. Walentego.

Tuż nad stromą skarpą pradoliny Wisły wznosi się powstały na przełomie XIII i XIV w. zespół klasztorny prowadzony przez Siostry Miłosierdzia. W jego skład wchodzą budynki klasztorne, szpitalne, kościół oraz ogrody. Znajduje się tu również gotycka wieża Mestwina z XIII w., prawdopodobnie pozostałość po dawnej rezydencji komtura krzyżackiego.Ze względu na dogodne położenie Chełmna w pobliżu drogi krajowej nr 1, łatwo jest tu dotrzeć własnym samochodem lub jednym z licznych połączeń autobusowych z Torunia.

Odległość z Torunia: 45 km

Chełmińska Informacja Turystyczna
86-200 Chełmno, Rynek 28 - Ratusz
tel. 56 686 21 04

Mapa: