Parkowanie

Parkowanie

W Śródmiejskiej Strefie Parkowania obejmującej Starówkę parkowanie płatne jest od poniedziałku do soboty od 8:00 do 18:00, parkowanie w niedzielę jest bezpłatne.
W pozostałych strefach A i B parkowanie jest płatne od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00.  W sobotę i niedzielę parkowanie w tych strefach jest bezpłatne.

Warto wiedzieć, że znalezienie wolnego miejsca parkingowego w obrębie centrum Torunia, w pewnych godzinach, może być bardzo trudne. Ponadto część ulic na toruńskiej Starówce wyłączona jest z ruchu kołowego, a na niektóre wjazd jest możliwy jedynie dla samochodów mieszkańców oraz pojazdów dowożących towar. Należy także zwracać baczną uwagę na liczne na Starym Mieście znaki zakazu wjazdu i zakazu postoju.

CAŁY OBSZAR TORUŃSKIEGO ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO ZOSTAŁ PRZEKSZTAŁCONY W STREFĘ ZAMIESZKANIA. W ZWIĄZKU Z TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ O NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

1. Parkowanie jest dostępne jedynie w wyznaczonych miejscach, nie wolno stawać tam gdzie nie ma wymalowanych znaków na powierzchni ulicy;

2. Na całej starówce piesi mają pierwszeństwo przez pojazdami (w każdym miejscu!);

3. Maksymalna prędkość pojazdów jest ograniczona do 20 km/h.

Strefa zamieszkania - pobierz ulotkę >>
Strefa zamieszkania - pobierz film >>

Zachęcamy do parkowania na licznych parkingach znajdujących się w bezpośredniej bliskości starówki. Zapewniamy, że krótki spacer, pozwoli na rozprostowanie kości po podróży. Bardzo często czas poświęcony na szukanie wolnego miejsca parkingowego na wąskich uliczkach starego Miasta, może okazać się zbyt długi dla zniecierpliwionych małych podróżników.

 

Strefa płatnego parkowania
Centrum Torunia, a zatem i zabytkowe Stare Miasto, objęte jest Strefą Płatnego Parkowania podzieloną na trzy Podstrefy: Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania, Strefę Płatnego Parkowania A oraz Strefę Płatnego Parkowania B.

Mapa Strefy Płatnego Parkowania >>

Wyznaczone na terenie Strefy miejsca do parkowania są niestrzeżone. Parkowanie jest płatne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00. W soboty, niedziele i święta parkowanie jest bezpłatne w strefie A i B, a w strefie Śródmiejskiej w niedzielę i święta. Opłatę należy uiścić w parkometrze za z góry określony czas, a potwierdzający opłatę wydruk umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą.

Opłata dodatkowa
Należy pamiętać, by wnieść kolejną opłatę, jeżeli parkujemy dłużej niż początkowo planowaliśmy. W innym bowiem przypadku narażamy się na opłatę dodatkową, którą należy uiścić w kasie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Wały gen. Sikorskiego 21/23. Warto także wiedzieć, że bilet parkingowy wykupiony w jednym miejscu Podstrefy można wykorzystać w innym, w ramach opłaconego już czasu parkowania.

Wysokość opłat parkingowych
Koszt parkowania w Strefie Płatnego Parkowania uzależniony jest od czasu parkowania i Podstrefy:

pierwsza godzina parkowania w Śródmiejskiej Strefie – 6,20 zł
pierwsza godzina parkowania w strefie A – 3,50 zł
pierwsza godzina parkowania w strefie B – 1,60 zł

 

Bus

W pobliżu kompleksu staromiejskiego stworzono kilka punktów postojowych dla autobusów i autokarów.

Bardzo dogodnie położony parking, na obrzeżach toruńskiej starówki. Parking oferuje również miejsca w części podziemnej (przydaje się szczególnie w upalne letnie dni).

Parking dozorowany podziemny
Plac św. Katarzyny 15
87-100 Toruń
tel.: 728 498 304

Hotel Mercure jest położony w bezpośredniej bliskości toruńskiej starówki.

Parking przy hotelu Mercure Helios
Kraszewskiego 1/3
87-100 Toruń
tel.: 56 619 65 50

W budynku Centrum Sztuki Współczesnej dostępny jest podziemny monitorowany parking. Opłata parkingowa wynosi 3 zł za każdą ropoczętą godzinę.

Parking podziemny pod CSW
Wały gen. Sikorskiego 13
87-100 Toruń

Usytuowany w obrębie starówki, dla tych którzy chcą jak najmniej chodzić.

Parking przy hotelu Kopernik
Wola Zamkowa 16
87-100 Toruń
tel.: 56 659 73 33

Strony