Projekt W-łącznik

Projekt W-łącznik

budynek Domu Muz
Data: 
14.09.2018, godzina 18:00
Organizator: 
Dom Muz
Kategoria wydarzenia: 
Warsztaty
Miejsce: 
Dom Muz, ul. Podmurna 1/3
Położenie: 
Opis wydarzenia: 

W-łącznik! bo naszym celem jest łączyć i włączać, budować więzi, odkrywać potencjał, aktywizować i wciągać do działania. Pierwszym etapem było przeprowadzenie diagnozy lokalnej (rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców toruńskiej starówki) i wyłonienie na drodze konkursowej oddolnych inicjatyw. W drugiej części programu zrealizowane zostaną zwycięskie projekty, których cele i założenia w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom, jakie ujawniła diagnoza.

Warsztaty bębniarskie dla dorosłych

Warsztaty poprowadzi dwoje artystów senegalski muzyk z Londynu Modou Toure oraz basista Aron Blum. Ich elementem będzie wyjście z instrumentami w przestrzeń miejską, żeby zintegrować lokalną społeczność z tym elementem kultury oraz indywidualnej ekspresji.

Wstęp wolny

Pozostałe wydarzenia