Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku

Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku

Targ w Pińsku, ok. 1936 r., fot. H. Poddębski, BN
Data: 
21.06.2019, godzina 17:00
Organizator: 
Muzeum Etnograficzne w Toruniu
Kategoria wydarzenia: 
Wystawa
Miejsce: 
Muzeum Etnograficzne, Wały gen. Sikorskiego 19
Położenie: 
Opis wydarzenia: 

Pełny tytuł: Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, powiększenia

Wystawa jest próbą przedstawienia kulturowego krajobrazu Polesia na podstawie wybranych prac polskich fotografów działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego. To dzięki tej szczęśliwie zachowanej ikonografii mamy możliwość szerokiego spojrzenia na krainę, która stanowiła bardzo osobliwą dzielnicę kresów II Rzeczypospolitej. Ekspozycja stanowi panoramiczne ujęcie regionu w czterech podstawowych odsłonach: Krajobraz, Wieś, Miasto i Dwór. Układ taki umożliwia prezentację przyrody i kultury ludowej Polesia, a także kultury miejskiej i arystokratycznej, jakie współwystępowały tu do II wojny światowej. Zestawienie takie pozwala zwrócić uwagę na wyjątkowo ostre kontrasty regionu: kulturowe, majątkowe i cywilizacyjne.

Pozostałe wydarzenia