Miasto komunikacji - komunikacja miasta

Miasto komunikacji - komunikacja miasta

logo CN Młyn Wiedzy
Data: 
27.04.2019, godzina 10:30
Organizator: 
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Kategoria wydarzenia: 
Impreza plenerowa
Miejsce: 
ul. Łokietka 5
Położenie: 
Opis wydarzenia: 

Wydarzenie w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Głównym celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników ze złożonymi systemami komunikacji, działającymi w obrębie współczesnego miasta. Centrum przygotuje monochromatyczną makietę miasta (4 x 4m), zawierającą podstawowe elementy infrastruktury, stosowane w nowoczesnych rozwiązaniach urbanistycznych. Dodatkowo zostanie ona wyposażona np. w wielopoziomowy parking, lotnisko czy port, dzięki czemu uczestnicy będą mogli zapoznać się z szeregiem zjawisk/procesów, a przede wszystkim systemów, zapewniających funkcjonowanie miasta. Makieta stanie się laboratorium urbanistycznym, w którym będziemy pracować razem z uczestnikami i budować nasze własne miasto. Pod koniec dnia makieta, poprzez działania uczestników „nabierze kolorów”, tj. będzie już wyposażona w dodatkową infrastrukturę (np. osiedla, fabryki, elektrownię, samoloty, pojazdy), której działanie i zastosowanie zostanie przedstawione na dedykowanych danej tematyce stanowiskach.
Na interaktywnych stanowiskach, które funkcjonować będą obok makiety, poruszymy zagadnienia związane z następującymi obszarami: komunikacja w transporcie lądowym, lotniczym i rzecznym (morskim), systemy sterowania (zbudujemy modele pojazdów, samolotów, statków, barek); komunikacja w obrębie budynków mieszkalnych, sterowanie systemami działającymi w budynkach (zbudujemy modele różnych budynków); komunikacja w obrębie zakładów przemysłowych i systemy sterowania w przemyśle (zbudujemy modele fabryk, elektrowni, oczyszczalni itd.); komunikacja w obrębie ruchu drogowego (zbudujemy elementy systemu sygnalizacji świetlnej); komunikacja w obrębie urządzeń - sterowanie maszynami na przykładzie technologii druku 3D, (zaprojektujemy i zbudujemy różne elementy przy pomocy odpowiednego oprogramowania, drukarki 3D, skanera 3D i innych urządzeń wspomagających).
Wydarzenie plenerowe przed budynkiem CNMW.

Wstęp wolny

Pozostałe wydarzenia