Big Data – nowe możliwości i nowe ograniczenia

Big Data – nowe możliwości i nowe ograniczenia

ikona kategorii spotkanie
Data: 
27.02.2019, godzina 18:00
Organizator: 
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Kategoria wydarzenia: 
Spotkanie
Miejsce: 
Wydział Nauk o Ziemi, sala 104, ul. Lwowska 1
Położenie: 
Opis wydarzenia: 

Rozwój techniki teleinformacyjnej, Internetu i informatyki przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów gromadzenia i przechowywania danych powoduje istotne, ilościowe i jakościowe zmiany w podejściu do samych danych, jak i możliwości ich analizy. Ten coraz bardziej gęsty, ciągły i niestrukturyzowany strumień danych, nazywany Big Data, wywołuje współcześnie wiele emocji. Z jednej strony brak odpowiedniej ilości danych był zawsze wyzwaniem dla metod wnioskowania statystycznego i jednym z bodźców ich rozwoju. Dostęp do niemal nieograniczonej liczby badanych jednostek rodzi nadzieję na szybszy, tańszy, bardziej precyzyjny i wszechstronny opis otacząjącego nas świata. Na aspekty te zwraca szczególną uwagę sektor biznesu i pozostali użytkownicy informacji. Jednak z drugiej strony, w dużych liczebnościach prób zawarte są pewne niebezpieczne pokusy dla badaczy, a także zagrożenia dla wiarygodności wnioskowania statystycznego. Z podejściem Big Data związane są także inne szczególne wyzwania stojące przed statystyką i statystykami. Są to problemy natury etycznej, dotyczące m.in. ochrony sfery prywatności jednostek, a także problemy natury statystycznej, takie jak wiarygodność danych zbieranych na portalach społecznościowych, czy opinii wyrażanych przez czujących się anonimowo internautów. Prezentację przygotował zespół pracowników naukowych Katedry Statystyki Uniwersytetu Gdańskiego: dr hab. Kamila Migdał-Najman i dr hab. Krzysztof Najman, specjalizujący się w analizie danych i metodach sztucznej inteligencji.

Wstęp wolny

Pozostałe wydarzenia