Osiołek

Osiołek

Osiołek
Osiołek
Szeroka 50
87-100 Toruń
Opis: 

Pomnik toruńskiego osiołka odsłonięty został w 2007 roku. Stoi on w tym samym miejscu, gdzie do końca XVIII w. znajdował się pręgierz o podobnej formie.
W dawnych czasach pręgierz był sposobem karania mieszkańców za różne przewinienia. Na drewnianym osiołku, na którego grzbiecie znajdowała się blacha z wystającą krawędzią, sadzano najczęściej niezdyscyplinowanych żołnierzy. Do ich nóg dowiązywano ciężarki,  "uprzyjemniając" tym samym karanemu spędzany czas.

Mapa: