Figurki

Figurki

Figurki
Podmurna 60
87-100 Toruń
Opis: 

Przy jednej ze staromiejskich uliczek /ul. Podmurna 60/ na kilkumetrowym murze zauważyć można kilka barwnych, ceramicznych figurek. Są to stylizowane popiersia dawnych mieszczan, których wygląd zaczerpnięto z piętnastowiecznego malowidła umieszczonego w kościele św. Jakuba.

Mapa: